RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovačka društva kao nositelji prava i obveza koje za njih nastaju u obveznim odnosima odgovaraju za obveze koje preuzmu cijelom svojom imovinom.
      Uz trgovačko društvo za njegove obveze mogu odgovarati i njegovi članovi.
      Autor u ovome članku prikazuje kada i na koji način članovi trgovačkih društava odgovaraju za njegove obveze, uz osvrt na sudsku praksu.

1. Uvod
2. Odgovornost trgovačkog društva
3. Odgovornost članova trgovačkog društva
4. Odgovornost prema Općem poreznom zakonu
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)