RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz travnja ove godine u naš su pravni sustav unesene određene izmjene koje se, između ostaloga, odnose na društvo s ograničenom odgovornošću.
     O izmjenama koje se odnose na taj oblik društva te vrlo sažeto o nekim izmjenama u prvom dijelu (zajedničkim odredbama) Zakona, pišemo u nastavku članka. Iako je ovim zakonskim izmjenama znatno obuhvaćeno i dioničko društvo (s 36 odredaba izmjena) i u maloj mjeri javno trgovačko društvo te neke ostale odredbe, o njima ne pišemo u ovome članku.
     Promjene što se u okviru ove materije odnose na upis u sudski registar, učinjene su zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koje nisu predmetom razmatranja u ovome članku.

1. Uvod
2. Trgovac pojedinac je ukinut
3. Promjene u institutu predmeta poslovanja
4. Bitne izmjene ZiDZTD-a koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću
5. Prestanak društva po skraćenom postupku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)