RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2019
  • Članak:Pravo na godišnji odmor
  • Stranica:151.
  • Autor/i:Hana Velaj , mag. iur.

Sažetak:

     Autorica u članku na jasan način obrazlaže pravo na godišnji odmor koji svakom radniku pripada u skladu s odredbom čl. 56. Ustava Republike Hrvatske. Riječ je o pravu radnika čije utvrđivanje i korištenje često dovodi do nesuglasica između poslodavca i radnika. Zbog toga autorica u članku razmatra pitanja trajanja godišnjeg odmora te stjecanja prava na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, korištenja godišnjeg odmora u dijelovima i prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, s praktičnim primjerima. U članku se daje i ogledni primjerak rasporeda godišnjeg odmora te odluke o korištenju godišnjeg odmora.

1. Uvod
2. Trajanje godišnjeg odmora
3. Utvrđivanje broja dana godišnjeg odmora
4. Stjecanje prava na godišnji odmor
5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima i prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu
6. Raspored korištenja godišnjeg odmora
7. Godišnji odmor i otkazni rok
8. Godišnji odmor radnika koji rade u nepunom radnom vremenu
9. Odricanje od prava na godišnji odmor

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)