RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovci su obvezni u odnosu s potrošačima primjenjivati dobru trgovačku praksu, što podrazumijeva i pridržavanje obveza propisanih odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14., 110/15. i 14/19. – dalje: ZoZP) i njegovih provedbenih propisa, a potrošači imaju pravo koristiti se pravima koja im pripadaju na temelju tog Zakona. U nastavku dajemo odgovore na najčešća pitanja koja naši pretplatnici postavljaju savjetnicima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)