RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poduzetnici u praksi sve češće koriste državne potpore, pomoći, subvencije, poticaje kao jedan od motiva za samozapošljavanje, osnivajući razne oblike poduzetničkih djelatnosti. Državne potpore predstavljaju novčanu pomoć države koja se najčešće dodjeljuje putem transfera novca u korist poduzetnika. Poduzetnici, s druge strane, nakon primljene potpore trebaju ispuniti određene uvijete koji su najčešće povezani s poslovanjem tog poduzetnika. U ovom članku objašnjavamo porezni položaj primljenih potpora kod obveznika poreza na dohodak koji ga podmiruju u paušalnoj svoti ili dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga. Više o tome pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Potpore dodijeljene za nabavu dugotrajne imovine
3. Potpore u poljoprivrednim djelatnostima i drugim poreznim obveznicima koji se oporezuju paušalno
4. Potpore za samozapošljavanje koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)