RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Krajem travnja ove godine stupio je na snagu promijenjen zakon kojim se u Republici Hrvatskoj provodi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Riječ je o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
      Koje novosti te promjene donose, sažeto piše autor ovog članka.
      Posebno se upozorava na odredbu koja se primjenjuje ne samo na obveznike provedbe mjera za sprječavanje pranja novca nego i na sve pravne osobe, a riječ je o popunjavanju Registra stvarnih vlasnika pravnih subjekata. Obveza za sve pravne osobe ovom osnovom počinje teći već od lipnja 2019. godine.

1. Uvod
2. Virtualne valute
3. Uvođenje javnog pristupa Registru stvarnih vlasnika pravnih subjekata
4. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
5. Procjena rizika stranke za pranje novca i financiranje terorizma
6. Uvođenje popisa istaknutih javnih dužnosti u RH čiji se nositelji smatraju „politički izloženim osobama“
7. Detaljnije propisivanje međunarodne suradnje Ureda za sprječavanje pranja novca
8. Detaljnije propisivanje suradnje između nadležnih nadzornih tijela
9. Zaključak
10. Registar stvarnih vlasnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)