RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Na temelju čl. 14. st. 3. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17., dalje: Zakon) Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/18., dalje: Pravilnik) u kojemu je opisana obveza stručnog usavršavanja revizora i evidencija koja se podnosi Ministarstvu financija u propisanim rokovima. O tome pišemo u nastavku članka.

1. Okvir profesionalnih kompetencija
2. Obveza stalnog stručnog usavršavanja i način vrednovanja
3. Organizacija i provedba stalnoga stručnog usavršavanja
4. Oblici edukacije, bodovanje i struktura
5. Evidencije o provedenom usavršavanju
6. Izvještavanje organizatora i ocjena kvalitete realiziranih programa
7. Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora u drugim zemljama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)