RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2019
  • Članak:Donos PDV-a i kratkotrajna imovina
  • Stranica:55.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s preuzetom obvezom obračunavanja PDV te kratkotrajnom imovinom koja je namijenjena „jednostavnoj“ proizvodnji. Ako se preuzme obveza obračunavanja PDV-a, pri čemu to može biti i zbog primljenih građevinskih usluga, neprofitna organizacija mora, u načelu, paziti na to može li tako „preuzeti“ PDV iskazati kao potraživanje za pretporez ili ne, odnosno, treba li ga možda dijeliti na onaj koji može odnosno ne može priznati. Kada se neprofitna organizacija koristi stvarima za izradu neke druge stvari, bez prijepora je riječ o proizvodnji te se stvari koje se za nju nabavljaju ne mogu iskazati odmah kao rashod, nego samo kada su prodani proizvodi koji su od njih napravljeni. No, prijeporno je treba li u svim okolnostima koristiti knjigovodstvene račune kojima bi se iskazao proizvodni proces.

1. Donos obveze PDV-a za građevinske usluge
2. Kratkotrajna imovina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)