RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2019
  • Članak:Naplata prihoda i podizanje gotovine
  • Stranica:53.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju: naplata prihoda putem POS-uređaja i podizanje gotovine za potrebe poslovanja. Naplata prihoda putem POS-uređaja ovisi o tome čiji se prihodi naplaćuju, vrsti prihoda koji se naplaćuju te o tome ima li osoba svoj transakcijski račun. Pri tome se ne smije zanemariti ni provizija koja se naplaćuje. Podizanje gotovine može se ostvariti na različite načine pa se stoga u glavnoj knjizi mora i različito iskazati. Ne bi se smjele prikazivati poslovne promjene koje ne postoje samo stoga što je u praksi uvriježen način njihova iskazivanja.

1. Naplata općih prihoda putem POS-uređaja koju prati proračunski korisnik
2. Podizanje gotovine karticom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)