RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za društvo u likvidaciji, troškove rezerviranja za dana jamstva, isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH, obračun PDV-a na usluge Bookinga, troškove uporabe vozila na službenom putu i potpore za slučaj smrti radnika.

Računovodstvo
1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za društvo u likvidaciji

Porez na dobitak
1. Rezerviranja za dana jamstva u graditeljskoj djelatnosti

Porez na dodanu vrijednost
1. Porezni položaj isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
2. Obračun PDV-a na usluge Bookinga

Porez na dohodak
1. Korištenje privatnog vozila, cestarina i parkinga na službenom putu
2. Potpore obitelji za slučaj smrti radnika
3. Oporezivanje plaća zaposlenih umirovljenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)