RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća za 2018. godinu obvezni su ih predati za javnu objavu do 30. rujna tekuće godine. Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 23. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 116/18., dalje: ZOR) i čl. 250.b. odnosno 431.b. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19., dalje: ZTD). Konsolidaciju financijskih izvješća, mikro, mali i srednji poduzetnici pripremaju prema zahtjevima HSFI-ja 2 – Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa prema zahtjevima MSFI-ja 10 – Konsolidirani financijski izvještaji odnosno MSFI-ja 3 – Poslovna spajanja. Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 127/17.) te ZOR-om propisana je obveza revizije konsolidiranih financijskih izvješća.

1. Konsolidirana financijska izvješća
2. Obveza konsolidacije financijskih izvješća
3. Konsolidirano godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
4. Konsolidirano nefinancijsko izvješće
5. Konsolidirano izvješće o plaćanjima javnom sektoru
6. Objava konsolidiranih izvješća matice iz druge članice EU-a u roku od dvanaest mjeseci
7. Prijava obveze objavljivanja konsolidiranih financijskih izvješća
8. Revizija konsolidiranih financijskih izvješća
9. Računovodstvo ulaganja u ovisna društva
10. Iskazivanje goodwilla i prihoda od povoljne kupnje
11. Pravila i postupci konsolidacije
12. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
13. Poslovna spajanja unutar grupe prema HSFI-ju 2
14. Bilješke u vezi s konsolidacijom
15. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)