RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Računovodstveno praćenje poslovanja uslužnih graditelja za obveznike MSFI-ja uređuje MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima, a za obveznike HSFI-ja HSFI 15 – Prihodi i HSFI 16 – Rashodi. U ovom članku autorica obrazlaže pravila za utvrđivanje prihoda i rashoda kod uslužnih graditelja te pravila za utvrđivanje nastanka obveze za obračun PDV-a za isporučene građevinske usluge. Uz to, u članku se objašnjava računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za dana jamstva, ugovorne kazne te zadržavanje plaćanja kod uslužnih graditelja.

1. Uvod
2. Zahtjevi računovodstvenih standarda
3. Utvrđivanje prihoda kod uslužnih graditelja
4. Računovodstveno praćenje troškova kod uslužnih graditelja
5. Motrište PDV-a kod uslužnih graditelja
6. Primjer računovodstvenog praćenja izvedenih radova kod izvođača
7. Rezerviranja za dana jamstva
8. Ugovorne kazne kod uslužnih graditelja
9. Zadržavanje plaćanja
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)