RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Isporuke u nizu – izvoz dobara
  • Primjena snižene stope PDV-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)