RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Cilj je ovog članka analizirati i objasniti primjenu predatornih cijena kao specifičnog oblika zlouporabe vladajućeg položaja kojemu poduzetnici u vladajućem položaju znaju pribjegavati s cilju istiskivanja tržišnih takmaca s tržišta, odnosno kako bi obeshrabrili ulazak na tržište potencijalnih konkurenata. Nastojat će se izložiti cjelokupna problematika prakse primjene predatornih cijena, pri čemu će se objasniti pojam predatornih cijena i oblici predatornog ponašanja. Pritom će se odrediti parametri kojima će se razlikovati učinkovito tržišno natjecanje od predatornog ponašanja, s obzirom na to da se pogrešno razlikovanje konkurentnih cijena od predatornih može negativno odraziti na potrošače. Ujedno će se dati prikaz faza primjene predatornih cijena te će se predstaviti koraci u analizi svakoga konkretnog slučaja u kojemu postoji sumnja na takvu zlouporabnu praksu poduzetnika u vladajućem položaju.

1. Uvod
2. Zlouporaba vladajućeg položaja
3. Predatorne cijene
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)