RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18. i 115/18., dalje: ZOMO) uvedene su znatne promjene kod uvjeta odlaska u mirovinu, mogućnosti rada bez obustave isplate mirovine te uvođenje dodanog staža za rođeno ili posvojeno dijete. Kod odlaska u mirovinu važno se informirati o vrstama starosnih mirovina jer određena vrsta mirovine može donijeti i određeno povećanje mirovine u smislu povećanoga polaznog faktora. Novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17., dalje: ZOHBDR) propisane su promjene uvjeta odlaska u mirovinu i mogućnost rad umirovljenika bez obustave isplate mirovine. Ovim se člankom ukratko prikazuje koje mogućnosti izbora nudi nova mirovinska reforma.

1. Vrste i uvjeti za starosnu mirovinu
2. Zapošljavanje korisnika mirovine i pravo na isplatu mirovinež
3. Pravo na ponovno određivanje mirovine
4. Dodani staž za rođeno ili posvojeno dijete
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)