RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku objašnjava štrajk radnika kroz pravo slobode udruživanja radnika kroz praksu Europskog suda za ljudska prava u vezi s ostvarivanjem prava na štrajk te kroz pregled recentne europske judikature u vezi s pravom na štrajk.

1. Uvod
2. Praksa Europskog suda za ljudska prava u vezi s ostvarivanjem prava na štrajk
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)