RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novina koje donosi novi Zakon o Državnom inspektoratu, s posebnim osvrtom na dužnosti i ovlasti inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

1. Uvod
2. Djelokrug državnog inspektorata
3. Inspekcije državnog inspektorata
4. Djelokrug rada novoosnovanih inspekcija
5. Unutarnje ustrojstvo i upravljanje
6. Dužnosti i ovlasti inspektora
7. Sankcije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)