RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U postupku je donošenje novog Zakona o vodnim uslugama kojim se na bitno drukčiji način određuje cijena vodene usluge. Ta će se cijena sastojati od varijabilnog dijela, fiksne naknade i kakvoće vode. Uz taj Zakon, mijenja se i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva glede razvojne naknade koja treba omogućiti investicije u tom području.
U ovome se članku prikazuju novosti koje donose spomenuti propisi.

1. Uvod
2. Cijena vodnih usluga
3. Odluka o cijeni vodnih usluga
4. Naknada za razvoj
5. Određivanje cijene vodne usluge u prijelaznom razdoblju
6. Nadzor zakonitosti cijene vodnih usluga i naknade za razvoj

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)