RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku kroz aktualnu i recentnu sudsku praksu i relevantne zakonske odredbe, transparentno te na zanimljiv način razmatra učinak konverzije kredita denominiranih u švicarskom francima i onih u kunama s valutnom klauzulom u švicarskom francima

1. Zakonske odredbe o konverziji
2. Pravomoćna presuda Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske br. 43 Pž-6632/2017-10 od 14. lipnja 2018. i konverzija prema ZID ZPK-u
3. DirektivA Vijeća 93/13/EZZ i presuda Europskog suda u predmetu C-118/17 od 14. ožujka 2019. godine
4. Može li se „mađarski slučaj“ izjednačiti s „hrvatskim slučajem“
5. Mogu li potrošači (korisnici kredita) prema bankama isticati zahtjeve s naslova stjecanja bez osnove nakon izvršene konverzije
6. Potrošači (korisnici kredita) koji (ni)su prihvatili konverziju
7. Zastarni rok
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)