RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U sustavu javne nabave dopušteno je da čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svoga djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave. Od početka travnja 2019. godine primjenjuje se posebna odluka te vrste za nabavu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i hrane.

1. Uvod
2. Kriteriji pri kvalitativnoj ocjeni kriterija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)