RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Predmet javne nabave u sustavu javne nabave mora biti opisan na odgovarajući način, pri čemu se samo u nekim okolnostima može upućivati na „jednakovrijednost“. U ovom se članku razmatraju kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, u slučaju opisa predmeta nabave upućivanjem na proizvođača, marku, zaštitni znak, patent i sl. Pri tome se upućuje na praksu Državne komisije.

1. Uvod
2. Opis predmeta nabave
3. Tehničke specifikacije predmeta nabave
4. Definiranje tehničkih specifikacija upućivanjem na određenu marku, zaštitni znak, patent i slično
5. Dokazi o jednakovrijednosti ponuđenog predmeta nabave
6. Jednakovrijednost ponuđenog proizvoda – teret dokaza o jednakovrijednosti proizvoda
7. Dokazi o jednakovrijednosti nuđenoga jednakovrijednog proizvoda – nisu ažurirani popratni dokumenti u smislu čl. 263. ZJN 2016
8. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)