RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani su slučajevi u kojima je mirovinsko osiguranje obvezno za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, a posljedično, u skladu sa Zakonom o doprinosima po navedenim osnovama osiguranja i obveza doprinosa. U članku se opisuju temeljna obilježja toga osiguranja, s naglaskom na promjene vezane uz osiguranje od 1. siječnja 2019. godine prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

1. Obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)