RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Obavljanje djelatnosti trgovine uređeno je odredbama Zakona o trgovini i njegovim provedbenim propisima te drugim propisima ovisno o vrsti prodajnog asortimana i načina obavljanja trgovine. Osim trgovca, djelatnost trgovine mogu obavljati i druge fizičke i pravne osobe uz uvjet i na način propisan odredbama toga Zakona. Iako je važeći Zakon u primjeni od 2008. godine, i dalje postoje dvojbe o dosegu primjene njegovih pojedinih odredaba. U nastavku dajemo odgovore na pitanja koja pretplatnici časopisa RRiF najčešće postavljaju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)