RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
  • Članak:Porez na digitalnu promidžbu
  • Stranica:169.
  • Autor/i:Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

1. Mjere za bolje prikupljanje PDV-a u e-prodaji
2. EU obustavlja planove oko digitalnog poreza
3. Austrija od 2020. godine uvodi digitalni porez od 5 posto
4. Nova direktiva o ravnoteži poslovnog i privatnog života
5. Jasnije i transparentnije tarife za najam vozila
6. Dogovoren nastavak primjene Fiscalisa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)