RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s pravom na odbitak pretporeza i pravom na povrat PDV-a poreznim obveznicima osnovanim u drugoj državi članici Europske unije ili izvan nje, u uvjetima kada se ono temelji na ispravku prvotno pogrešno izdanog računa, ispostavljenom izvan roka predviđenog za korištenje tim pravom, računajući od same isporuke, odnosno od prvotnog izdavanja pogrešnog računa.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-8/17 Biosafe
3. Presuda u predmetu C-533/16 Volkswagen AG
4. Presuda u predmetu C-562/17 Nestrade SA
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)