RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U časopisu RRiF, br. 5/18., objavljen je članak o korištenju prava na zdravstvenu zaštitu radnika kojeg je poslodavac sa sjedištem u RH uputio na rad u drugu državu bilo da je riječ o državi članici EU-a, EGP-a i Švicarske, ili o ugovornoj državi ili o trećoj zemlji s kojom RH nije sklopila ugovor o zdravstvenoj zaštiti u inozemstvu odnosno neugovornoj državi. U ovom članku pišemo o načinu utvrđivanja naknade za bolovanje za vrijeme rada radnika kojega je poslodavac sa sjedištem u RH poslao na rad u drugu državu.

1. Uvodne napomene
2. Osnovice i stope plaćanja obveznih doprinosa za izaslane radnike
3. Kako se utvrđuje naknada plaće za vrijeme bolovanja izaslanog radnika
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)