RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju otpis i oslobođenje od plaćanja komunalne naknade te prodaje dugotrajne nefinancijske imovine koja ima knjigovodstvenu vrijednost. Ovisno o tome otpisuje li jedinica lokalne samouprave ili oslobađa osobu koja bi trebala platiti komunalnu naknadu, knjiženja su različita. Oslobođenje ne bi zahtijevalo ni iskazivanje potraživanja za tu naknadu.
      Pri prodaji dugotrajne nefinancijske imovine primjenjuje se bruto-načelo te ne postoji obveza usklađenja knjigovodstvene vrijednosti prodane imovine s njezinom prodajnom vrijednosti.

1. Otpis i oslobođenje od komunalne naknade

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)