RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Založno pravo ugovara se kao instrument osiguranja, a daje pravo vjerovniku da svoju tražbinu namiri iz vrijednosti založene stvari ako mu njegova tražbina u novcu ne bude ispunjena o dospijeću. Autor u ovom računovodstvenom praktikumu daje primjere evidentiranja naplate potraživanja uporabom dobrovoljnoga založnog prava (hipoteke) u poslovnim knjigama založnog vjerovnika i založnog dužnika.

1. Ukratko o založnom pravu (hipoteci)
2. Realizacija založnog prava na pokretnini
3. Realizacija založnog prava na poslovnom udjelu
4. Realizacija hipoteke na nekretnini
5. Realizacija hipoteke na nekretnini u slučaju stečaja dužnika
6. Slučaj kada je dug znatno veći od predmeta ovrhe
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)