RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
  • Članak:Računovodstvo uzgoja riba
  • Stranica:34.
  • Autor/i:Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

       Zdrava prehrana uključuje konzumaciju ribe. Uzgoj riba svrstava se u proizvodne aktivnosti kojima poduzetnik upravlja s ciljem pretvaranja biološke imovine u dodatnu biološku imovinu (riblja mlađ za daljnji uzgoj) ili proizvode (riba pripremljena za prodaju kao proizvod za konzumaciju). O specifičnostima računovodstvenog praćenja uzgoja riba pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Uvjeti za obavljanje djelatnosti akvakulture
3. Proizvodi ribarstva i akvakulture
4. Početno i naknadno vrednovanje biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
5. Obračun PDV-a prilikom isporuke ribe
6. Računovodstveno praćenje uzgoja riblje mlađi
7. Računovodstveno praćenje uzgoja i prodaje konzumne ribe
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)