RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Najvažnije promjene zadnjih izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje su stupile na snagu 1. travnja 2019. godine, odnose se na djelokrug Državnog inspektorata. Zakonom o Državnom inspektoratu, koji je stupio je na snagu 1. travnja 2019. godine, objedinjeno je obavljanje inspekcijskih poslova 17 inspekcija u Državnom inspektoratu. Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata obavljaju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspekcija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija, a navedeni poslovi preuzeti su iz djelokruga Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva zdravstva, Ministarstva poljoprivrede i dio poslova iz djelokruga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva financija.
O tome koje poslove obavlja i koje će poslove obavljati Turistička inspekcija u sastavu Državnog inspektorata u skladu s izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanja usluga u turizmu, a u okviru djelokruga Dražavnog inspektorata, možete pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Djelokrug Turističke inspekcije u Državnom inspektoratu
3. Izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
4. Izmjene zakona o pružanju usluga u turizmu
5. Propisi koje će kontrolirati Turistička inspekcija Državnog inspektorata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)