RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Bliže se rokovi sastavljanja i predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu. Budući da nije bilo novina u sastavljanju godišnjeg izvještaja o izvršenju u odnosu na prethodnu godinu, autorica u članku skreće pozornost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na zadnje izmjene i dopune Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i Okružnicu Ministarstva financija iz prethodne godine, koje su značajne i za sastavljanje izvještaja o izvršenju za 2018. godinu.

  1. Uvod
  2. Rokovi i objava godišnjeg izvještaja o izvršenju
  3. Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju – opći i posebni dio
  4. Ostali obvezni dijelovi godišnjeg izvještaja o izvršenju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)