RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Nova osnovica i koeficijenti za obračun plaće za suce i druge pravosudne dužnosnike počela se primjenjivati već od obračuna plaće za ožujak 2019. godine. U ovom se članku uz navedeno razmatraju i materijalna prava tih osoba.

  1. Uvod
  2. Prava sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
  3. Pravo na plaću i nove izmjene Zakona u 2019. godini
  4. Pravo na naknadu materijalnih troškova

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)