RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Klimatske promjene koje uzrokuju sve učestalije prirodne nepogode, kako u svijetu tako i na području Republike Hrvatske, upozoravaju na nužnost promjene dosadašnjih postupanja prilikom sudjelovanja države u djelomičnoj sanaciji šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda.
      Opširnije o tome koje značajne novosti donosi novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, može se pročitati u nastavku članka.
       Upozorava se da i lokalne jedinice imaju zadaće pri provedbi ovog Zakona.

  1. Uvod
  2. Proglašenje prirodne nepogode
  3. Gradska, općinska i županijska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  4. Plan djelovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. u području prirodnih nepogoda
  6. Planiranje svota i namjene sredstava iz nadležnosti Državnog povjerenstva
  7. Registar šteta
  8. Postupanja nadležnih tijela nakon nastanka prirodne nepogode
  9. Prva procjena štete
  10. Konačna procjena štete

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)