RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svakako da je povezano s njihovim financiranjem. Pri tome se one susreću s niz pitanja na koja treba odgovoriti, a odgovori zahtijevaju poznavanje važećega zakonskog okvira i njegovu primjenu u praksi.
      Ovim se člankom daju zanimljiva objašnjenja niza područja koja su im zanimljiva pri ispunjavanju ciljeva zbog kojih su one osnovane.

  1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Zaduživanje - dugoročno i kratkoročno
  3. Planiranje viškova / manjkova iz prethodnih godina
  4. Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnik i dostava akata
  5. Planiranje sredstava za plaće i sredstava za materijalna prava zaposlenih u javnim vatrogasnim postrojbama
  6. Financiranje vatrogastva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)