RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Odredbe o neoporezivim primitcima na temelju nagrada za sportska ostvarenja primjenjuju se od trenutka objavljivanja posebnog propisa iz područja sporta koji uređuje ovo područje. Poseban je propis objavljen pod nazivom Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja, a počeo se primjenjivati u 2014. godini. Od tada se, u okvirima koje uređuje taj Pravilnik, bez poreznog opterećenja mogu isplaćivati nagrade sportašima za sportska ostvarenja koja isplaćuju osobe koje su u njemu navedene. Neoporeziva svota je do 20.000,00 kn godišnje.

  1. Uvod
  2. Okvir sporta i pravilnika
  3. Odredbe Pravilnika
  4. Ograničavajući čimbenici
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)