RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Carinski zakonika Unije previđa mogućnost primjene carinske povlastice ako se roba koja je bila izvozno ocarinjena vraća na području Europske unije. Pri tome, osnovni uvjeti korištenja ovom povlasticom je dokazivanje da se vraća ista roba koja je i prethodno bila izvezena s područja Europske unije.
      Uz carinsku povlasticu moguća je primjena i porezne povlastice. Međutim, kako Zakon o PDV-u drukčije definira primjenu navedene povlastice, kriteriji i uvjeti za njezinu primjenu nešto su uži za razliku od carinske povlastice. Uvjet je primjene porezne povlastice, uz uvjete propisane carinskim propisima, da se predmetna roba vraća istoj osobi koja ju je izvezla, što nije uvjet primjene carinske povlastice.
      U ovom će članku biti navedeni uvjeti i mogućnosti korištenja ovom povlasticom te postupanja prilikom njezine primjene.

  1. Uvjeti i kriteriji primjene carinske povlastice
  2. Vraćena roba i kombinacija carinskih postupaka
  3. Porezna povlastica
  4. Isprave koje su uvjet primjene povlastice
  5. Način zahtijevanja povlastice
  6. Odobravanje povlastice od strane carinske službe
  7. Slučajevi kada se zahtijeva institut povrata robe
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)