RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s pravom odbitka pretporeza na temelju primljenih isporuka poreznog obveznika kada ga Porezna uprava briše iz registra obveznika PDV-a zbog nepodnošenja prijava PDV-a.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-159/17 Dobre
  3. Presuda u predmetu C‑69/17 Gamesa
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)