RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
  • Članak:Dane pomoći i primljene donacije
  • Stranica:82.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju: davanje pomoći osobi koja nije unutar općeg proračuna i primitak donacije u sitnom inventaru od osobe izvan općeg proračuna. U obje okolnosti potrebno je upotrijebiti odgovarajuće račune razreda prihoda i rashoda jer nije riječ o poslovima unutar općeg proračuna.

1. Dana pomoć osobi izvan općeg proračuna
2. Primljena donacija u sitnom inventaru

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)