RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U 2019. godini na snazi je Zakon o porezu na dobit (Nar. nov. br., 177/04. – 106/18.) koji uređuje plaćanje poreza po odbitku na dividendu i udio u dobitku pravnih osoba prema poreznoj stopi od 12 %.
      Osim na isplatu dividende (udjela u dobitku) porez po odbitku plaća se i na određene usluge inozemnih pravnih osoba kao što su poslovno savjetovanje, revizija, porezno savjetovanje, istraživanje tržišta i sl. Porez po odbitku plaća se i na kamate osim propisanih iznimaka u skladu s odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit. Porez po odbitku plaća se i na isplatu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Na navedene usluge inozemnih poduzetnika, kamate i prava intelektualnog vlasništva porez po odbitku plaća se prema stopi od 15 %.
      U zadnjim izmjenama Zakona o porezu na dobit uvedene su promjene koje se obrađuju u ovom članku, a u prvom redu odnose se na oporezivanje usluga poduzetnika koji imaju sjedište u zemljama tzv. nekooperativnim jurisdikcijama te na plaćanje poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača.

  1. Uvod
  2. Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  3. Nekooperativne jurisdikcije i primjena stope od 20 %
  4. Porez po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača
  5. Porez po odbitku na dividende i udjele u dobitku
  6. Porez po odbitku na korištenje autorskih prava i zaračunane usluge
  7. Porez po odbitku za naknade za softver
  8. Primjena preračunane stope za porez po odbitku
  9. Uplatni računi poreza po odbitku
  10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)