RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2019
  • Članak:Jezik u pravu
  • Stranica:75.
  • Autor/i:Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
    Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

1. Pravo EU-a i njegova pravna snaga
2. Podzakonski akti u RH
3. Pravna praznina
4. EUR-Lex

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)