RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zaposleni ili samozaposleni roditelj, kojemu je utvrđen status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju, ostvaruje određena prava s osnove njege oboljelog djeteta. Ista prava propisana su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama te podzakonskim aktima. U ovom će se članku opisati uvjeti i način njihova ostvarivanja.

1. Pravo na bolovanje radi njege djeteta
2. Pravo na rad s polovinom punog vremena radi pojačane njege djeteta
3. Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
4. Pravo na rad s polovinom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
5. Zajedničke odredbe kod korištenja pravom na dopust i pravom na rad s polovinom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)