RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autor na zanimljiv i transparentan način predstavlja najvažnije novine koje donosi novi Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, kojim se propisuje odgovarajuća vrsta obrazovanja koju moraju imati učitelji i stručni suradnici u osnovnoj školi.

1. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova
2. Opće odredbe novog Pravilnika
3. Pedagoške kompetencije
4. Odgovarajuća vrsta obrazovanja
5. Taksativno određenje čl. 30. Pravilnika u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
6. Prijelazne i završne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)