RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Slobodna ocjena (upotrebljava se i termin diskrecijska ocjena) predstavlja ovlast odlučivanja o pravima i dužnostima pojedinaca i drugih pravnih subjekata, pri čemu se u konkretnom slučaju bira ona alternativa za koju donositelj odluke, unutar granica dane ovlasti, procijeni da je najprimjerenija svrsi, a o čemu detaljnije u članku.

1. Uvod
2. Definiranje pojma diskrecijske (slobodne) ocjene
3. Diskrecijska ocjena u hrvatskom pravu
4. Diskrecijska ocjena u pravu Europske unije
5. Diskrecijska ocjena i sudski praxis
6. Visoki upravni sud o pojedinačnoj odluci donesenoj primjenom slobodne ocjene
7. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)