RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u prvom dijelu ovoga članka razmatra osnovne značajke ugovora o kupoprodaji. Izlaže osnovne pojmove i bitne elemente redovne kupoprodaje i razlike u odnosu na kupoprodaju s posebnim pogodbama. Naglasak je na kupoprodaji s pravom prvokupa i kupnjom na pokus, dok će se u drugom dijelu članka detaljnije objasniti kupoprodaja prema uzorku ili modelu, kupoprodaja sa specifikacijom, kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva i kupoprodaja s obročnom otplatom cijene.

1. Uvod
2. Redovna kupoprodaja
3. Kupoprodaje s posebnim pogodbama
4. Kupoprodaja s pravom prvokupa
5. Kupnja na pokus

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)