RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja određuju stvarnu nadležnost država ugovornica prilikom oporezivanja pojedinih vrsta dohotka te se moraju primjenjivati i tumačiti istodobno s domaćim poreznim zakonima.
      Kada govorimo o oporezivanju fizičkih osoba, često se javlja pitanje usporedbe dvaju sličnih pojmova – drugog dohotka iz Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., dalje: Zakon) i ostalog dohotka iz OECD-ova modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: OECD-ov model) na osnovi kojeg je strukturirana većina normi iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: ugovori) koje Republika Hrvatska ima u primijeni. Kako je riječ o dvama sličnim, ali ne i jednakim pojmovima, u ovom članku prikazujemo usporedno njihove jednakosti i razlike.

1. Klasifikacija drugog dohotka u odnosu na ugovore
2. Ostali dohodak iz ugovora koji nije hrvatski drugi dohodak
3. Obrasci
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)