RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku predstavlja odredbe Općega poreznog zakona koji uređuju pitanje dostave poreznih akata u poreznom postupku, posebno s osvrtom na dostavu u postupku poreznog nadzora, načina dostave poreznih akata i dokaza o izvršenoj dostavi. Na opisani način predočava koja se dostava u postupku poreznog nadzora smatra urednom dostavom, upućuje na obvezu sudjelovanja poreznog obveznika u utvrđivanju činjeničnog stanja te u skladu s time predočava kada se u navedenom području primjenjuje institut povrata u prijašnje stanje i postavljanje zastupnika po službenoj dužnosti.

1. Uvod
2. Porezni akti
3. Dostava poreznih akata
4. Utvrđivanje činjeničnog stanja
5. Povrat u prijašnje stanje
6. Zastupnik po službenoj dužnosti
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)