RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba u njihovo ime, a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ili druga osoba za njegov račun s probnim radom ili bez njega, oporezuju se prema mjestu gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju. Autorica u članku objašnjava koje su to transakcije na primjerima iz poslovne prakse te kako hrvatski porezni obveznici trebaju postupati pri njihovim isporukama i stjecanjima od poreznih obveznika iz EU-a. Uz to, daje obrazloženja koje isporuke ne uključuju isporuke dobara s montažom te kakvo je njihovo porezno motrište.

1. Uvod
2. Definiranje isporuka dobara s montažom
3. Registriranje za potrebe PDV-a u drugim državama članicama EU-a kod isporuka dobara s montažom
4. Isporuke dobara sa sastavljanjem ili postavljanjem iz RH u drugu državu članicu EU-a
5. Isporuke dobara sa sastavljanjem ili postavljanjem iz druge države članice EU-a u RH
6. Koje se isporuke ne smatraju isporukama dobara s montažom
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)