RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
  • Članak:Različite nabave stvari
  • Stranica:103.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju: nabava uz različite vrste računa i njihova namirenja te kupnja dugotrajne nefinancijske imovine od osobe koja prodaje svoju osobnu imovinu. Ovisno o dokumentu koji prati nabavu i o načinu namirenja obveze pri kupnji, iskazuju se promjene povezane s kupnjom stvari koje prema računovodstvenim propisima nemaju obilježje imovine. Ako se stvar koja ima obilježje imovine kupuje od osobe koja nema obvezu izdavanja računa ili ga ne želi izdati, promjena na imovini iskazuje se u trenutku raspolaganja imovinom.

1. Primitak i namirenje različitih vrsta ulaznih računa
2. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine od namještenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)