RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       U ovoj rubrici daju se odgovori na aktualna računovodstvena, porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na vrijednosno usklađenje zaliha, trostrani posao, zakup prostora u turističke svrhe, poslovanje po depozitnom računu koji je otvoren u inozemstvu i na ovrhu komunalne naknade.

Računovodstvo
Vrijednosno usklađenje zaliha

Porez na dodanu vrijednost
Trostrani posao

Zakon o porezu na dohodak
Zakup prostora u turističke svrhe

Devizno poslovanje
Poslovanje po depozitnom računu koji je otvoren u inozemstvu

Javne financije
Ovrha komunalne naknade

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)