RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. Mikro i mali poduzetnici ne moraju sastavljati godišnje izvješće odnosno izvješće poslovodstva, ali oni u bilješkama obvezno navode informaciju o stjecanju vlastitih dionica. Godišnje izvješće odnosno izvješće poslovodstva sastavlja se prema čl. 21. Zakona o računovodstvu. Zakonom o računovodstvu propisan je i obvezan sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva, ali ne i njegov oblik.

1. Obveznici sastavljanja
2. Sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva
3. Financijska izvješća za izvještajno razdoblje
4. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
5. Izvješće o plaćanjima javnom sektoru
6. Izvješće poslovodstva
7. Pokazatelji uspješnosti poslovanja
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)